Wystawa Sklep
Menu główne
 1. Sala Zabaw przeznaczona jest dla wszystkich powyżej 3 roku życia, również dla dorosłych do lat 99!
 2. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać w Sali Zabaw wyłącznie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna. Obsługa Sali może zaproponować a ostatecznie decyzję podejmuje rodzic/opiekun jakimi klockami/zestawami będzie bawić się dziecko.
 3. Obsługa Sali nie jest wykwalifikowanym personelem mogącym sprawować opiekę nad dziećmi.
 4. W Sali Zabaw z klockami LEGO® należy zachowywać się właściwie i kulturalnie. Nie wolno biegać, krzyczeć, przepychać się, bujać na krzesłach, wchodzić na regały i inne elementy wyposażenia Sali, dotykać urządzeń i sprzętu bez zgody obsługi Sali.
 5. Do Sali Zabaw nie wolno przynosić ani wynosić z Sali własnych klocków LEGO® i innych zabawek.
 6. Podczas budowania i zabaw kreatywnych nie wolno spożywać posiłków. Na picie i konsumpcję są wyznaczane przerwy. Konsumpcję dokonuje się wyłącznie w przeznaczonym do tego celu miejscu.
 7. Uczestnicy korzystają wyłącznie z klocków, zestawów udostępnionych przez obsługę Sali. Po zabawie należy rozmontować budowle na części i zwrócić pobrane klocki obsłudze Sali.
 8. Do rozdzielania połączonych elementów używa się tylko i wyłącznie do tego celu przeznaczonego rozdzielacza. Element taki otrzymuje się wraz z pobranym zestawem klocków lub należy poprosić o niego obsługę.
 9. Wszelkie trudności podczas zabawy lub inne sprawy należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze Sali. Tylko nasz personel upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji związanych z organizacją i przebiegiem zajęć.
 10. W przypadku nie przestrzegania niniejszego regulaminu obsługa może poprosić o opuszczenie Sali Zabaw.
 11. Zastrzega się możliwość nie wpuszczenia na Salę osób, gdy nie będzie miejsca do przyjęcia kolejnych uczestników.
 12. W przypadku imprez zorganizowanych typu urodziny, czy event, Sala jest zarezerwowana wyłącznie dla zaproszonych gości. Nie ma w tym przypadku możliwości skorzystania z Sali przez osoby trzecie.
 13. Udział w zajęciach i zabawie jest płatny lub ustalony na innych zasadach z obsługą Sali. Aktualny cennik oraz godziny otwarcia Sali wraz z ofertą okolicznościową są udostępnione na stronie internetowej oraz przy wejściu na Salę Zabaw.
 14. Zasada naliczania opłat:
  • Opłatę uiszcza się za wszystkie osoby korzystające z Sali.
  • Opłata obowiązuje za wstęp dzieci a także rodziców i opiekunów.
  • Opłaty za wstęp dla rodziców i opiekunów nie pobiera się w przypadku zorganizowanych imprez typu urodziny.
  • Opłata naliczana jest za pierwszą i każdą kolejną godzinę rozpoczętą.
  • Opłata nie zostaje naliczona za kolejną rozpoczętą godzinę w przypadku, gdy:
   • uczestnik wraz z jej początkiem podjął się sprzątania swojego miejsca i/lub rozpoczął zdawanie pobranych klocków
   • wykonał powyższe czynności w ciągu pierwszych 15 minut.
  • Za zabawę klockami lub wzięcie udziału w animacjach i atrakcjach, w tym konkursach, żadna opłata nie jest pobierana.
 15. Na Salę wolno wnosić własne napoje wyłącznie w zakręcanych butelkach z tworzywa sztucznego typu PET oraz jedzenie w postaci batoników lub kanapek. Produkty konsumpcyjne powinny być trwale podpisane imieniem i nazwiskiem lub być przechowywane przez rodzica/opiekuna.
 16. Sala Zabaw organizuje imprezy tematyczne i eventy okolicznościowe w tym celu zachęca się pełnoletnich uczestników do wypełnienia jednorazowo Karty Uczestnika. Niniejsza Karta zawierać będzie dane kontaktowe i/lub adres e-mail w celu kontaktu i przesyłania informacji o wydarzeniach wyłącznie związanych z działalnością Sali i sklepu BAWSIEKOLEGO. Właściciel Karty Uczestnika ma pierwszeństwo udziału w imprezach pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia-do 3dni przed terminem imprezy. Informacje z Kart nie będą udostępniane innym firmom.
 17. Za rzeczy pozostawione na Sali zabaw z klockami LEGO® , właściciel Sali nie ponosi odpowiedzialności.
 18. Wejście na Salę jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wszystkich jego punktów.
 19. Za wszystkie szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.